Ansök gärna om att ha ditt barn på Spaden!

Vi får in över hundra ansökningar varje år, men det är inte säkert att vi kommer kunna erbjuda ditt barn någon förskoleplats. Vi välkomnar alla ansökningar, men ber dig att först läsa om Spadens verksamhet på hemsidan. Ditt barns sätts i vår kö.

Vårt urval av barn sker i första hand utifrån barngruppens sammansättning ur ett åldersperspektiv. Utöver det beaktas ordningen i köplatsen. Antagning sker oftast i början av höstterminen och för varje plats kallas minst två familjer till intervju och besök på Spaden.

Vi får ofta förfrågningar från nyfikna föräldrar om att komma och besöka Spaden. Medan vi är smickrade över intresset kan vi dessvärre inte erbjuda det.

Har du några frågor kring intagningen? Kontakta i så fall ansvarig förälder på ansokan@spaden.nu.