Vi på Spaden arbetar aktivt med förskolans läroplan i alla situationer under dagen och läroplanen ligger till grund för våra projekt som är intierade av både barnen och oss pedagoger. I våra projekt är det barnens tankar och ideer samt dokumenation och reflektion som för projekten framåt.

Vi delar dagligen upp barnen i olika mindre gruppkonstellationer där varje barn lättare kan göra sin röst hörd. Vi dokumenterar varje barns enskilda lärprocesser i appen Tyra vilket gör att vårdnadshavare kan följa barnens projekt och processer genom appen.

Arbetsområden

 • Normer och värden

  På Spaden pratar vi mycket om hur vi är mot varandra. Vi pedagoger är viktiga förebilder för barnen. Vi vår dokumentation tänker vi barnens integritet och frågar barnen om de vill vara med på foto eller film. 

  På Spaden vill vi att barnen ska få uppleva demokrati och detta gör vi bland annat genom att barnen får komma med egna förslag och rösta på till exempel utflyktsmål, undervisningsaktiviteter eller vilken bok vi ska läsa.

 • Integritet

  Genom att bl.a. jobba med ”Stopp min kropp” så jobbar vi med barnens integritet och barnens rätt till sin egen kropp. Vi tänker också kring barns integritet i vår dokumentation och frågar barnen om de vill vara med på foto/film.

 • Demokrati

  På Spaden vill vi att barnen ska få uppleva demokrati och detta gör vi bl.a. genom att barnen får rösta på vilken bok de vill läsa på vilan eller vilket utflyktsmål vi går till idag.

 • Barns inflytande

  Genom att vara lyhörda pedagoger vill vi dels att barnen ska kunna ta ansvar för sina handlingar men också få möjlighet att påverka miljön och verksamheten på Spaden.

 • Lek

  I barnens lek får de möjlighet att bearbeta det de har upplevt och vi pedagoger finns nära till hands. Ibland är vi pedagoger observatörer och ibland går vi in i leken och utmanar barnen vidare.

 • Skapande

  På Spaden arbetar barnen med lera, målar, skapar och pysslar.

 • Motorik

  Vi arbetar dagligen med både finmotorik och grovmotorik genom bl.a. pärlplattor, kreativt skapande, bamsegympa/miniröris och olika grovmotoriska utmaningar.

 • Matematik

  Matematiken finns överallt och vi vuxna finns med och sätter ord på matematiska begrepp ex: vid fruktstunder, rutinsituationer, när vi spelar spel, i leken, när vi bygger, ute på gården osv.

 • Naturvetenskap

  Genom experiment i mindre grupper där barnen får möjlighet att ställa hypoteser, se resultat och tillsammans diskutera vad som hände utvecklar barnen sin förståelse för naturvetenskap. Detta sker också när barnen hittar insekter och sniglar på gården, samt i skogen där vi lär oss mer kring hur vi människor och naturen samspelar med varandra och hur vi kan påverka det som sker i naturen.

 • Teknik

  Våra barn får utforska hur den teknik som finns i vår vardag fungerar. Magnetism utforskas t.ex. med våra magnetlådor och med magnetiska sångfiskar och fiskespön.

 • Språk

  Barnen leker dagligen med ord, rimmar, använder ramsor, sjunger och lyssnar på högläsning för att få möjlighet att utveckla ett nyanserat talspråk och ett stort ordförråd.

Vill du att ditt barn ska gå på Spaden?

ANSÖK HÄR