LUSTFYLLT, TRYGGT OCH UTVECKLANDE

Vi vill att varje barn på Spaden ska ha roliga, trygga och utvecklande dagar utifrån sina egna förutsättningar och intressen. Alla barn ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund och förutsättningar. För detta arbete finns en språk- och litteraturgrupp på Spaden som bland annat arbetar aktivt med att tillföra normkreativa böcker till vårt bibliotek. Pedagogerna på Spaden arbetar aktivt med att synliggöra vilka normer som vi förstärker i vår verksamhet och hittar nya sätt att utmana de normerna. Vi jobbar aktivt med att främja jämställdhet och mångfald där alla är lika viktiga.

Föräldrakooperativet Spaden är en ideell förening som bedriver förskoleverksamhet för barn i åldrarna 1-6 år. Vi har totalt 30 barn uppdelade på två avdelningar (Myran för barn mellan 1 och 2 år samt Biet för barn mellan 3 och 5 år). Personalgruppen består av sju pedagoger fördelat på två förskollärare, fyra barnskötare, förskolechef samt en kock. Spaden bildades 1988 och verksamheten har funnits i de nuvarande lokalerna på Möllevångsgatan 40 sedan 1992.

Öppettider

Spadens öppettider är måndag till fredag 07.00-17.00. Om behov för utökade öppettider uppstår meddelas detta förskolechefen två veckor i förväg och vi erbjuder då öppettider 06.15-18.30 enligt kommunens regler.

Maten på Spaden

Frukost: serveras kl. 8.00-8.30.
Lunch: serveras ca 11.00 för de yngsta barnen och 11.30 för de äldsta. Vi äter avdelningsvis i vår matsal.
Mellanmål: serveras 14.00 för de yngsta barnen och 14.30 för de äldsta.
På Spaden lagar vår kock alla våra måltider. Vi serverar vegetariskt två dagar, fisk två dagar och kött en dag.

Spaden tillämpar även Malmö stads maxtaxa för förskoleavgift.

Vill du att ditt barn ska gå på Spaden?

ANSÖK HÄR